rCovi rCovi
Logo

[Tài liệu] Cục QLMTYT: Sổ tay xử lý nước và vệ sinh môi trường mùa bão lũ

Sổ tay xử lý nước và vệ sinh môi trường mùa bão lũ do Cục Quản lý môi trường Y tế của Bộ Y tế phát hành, hướng dẫn các địa phương.

Các tài liệu dưới đây được cung cấp bởi Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) để hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương trên toàn quốc về xử lý nước và vệ sinh môi trường mùa bão lũ. Tài liệu gồm 3 thành phần, vui lòng ấn vào 3 đường link dưới đây để xem và tải về:

1. Sổ tay hướng dẫn (bản đầy đủ)

2. Hướng dẫn lập KH nước, VSMT hạn hán xâm nhập mặn

3. Tờ rơi hướng dẫn xử lý nước VSYN 2018

Trang cá nhân